0 تا 100 ضد عفونی کردن دستگاه جوجه کشی برای افزایش راندمان و سلامت جوجه ها

سلام رفقا! امروز می‌خوام با هم در مورد اهمیت ضد عفونی دستگاه جوجه کشی صحبت کنیم. ضد عفونی کردن دستگاه جوجه کشی یکی از مهم‌ترین مراحل جوجه کشی است که می‌تواند به افزایش راندمان و سلامت جوجه‌ها کمک کند.
ضد عفونی دستگاه جوجه کشی باعث جلوگیری از آلودگی در داخل دستگاه می‌شود و به شما امکان تولید جوجه‌های سالم را می‌دهد. در اینجا، ما با روش‌های ضد عفونی کردن دستگاه جوجه کشی آشنا خواهیم شد.